Perdre algunes peces de la nostra boca és una cosa habitual al llarg de la vida, però és important reemplaçar perquè no afecti la nostra salut dental. Tenim diferents solucions adaptades a cada cas.

La Dra. Montse Timoneda és l’experta en cirurgia regenerativa i implantologia i compta amb més de 20 anys de dedicació a aquestes especialitats, solucionant casos molt complexos. Comptem amb un exclusiu Quiròfanamb Sala de Recuperació per a una major comoditat dels nostres pacients després d’una intervenció. Utilitzem sempre materials d’Alta Gamma que permeten garantir uns resultats molt més estables i duradors.

Què és un Implant Dental?

Un implant és un cargol de titani que s’introdueix en l’os maxil·lar del pacient i funciona a manera d’arrel de la dent. Aquesta arrel de titani servirà per a suportar una o diverses peces dentals implantològiques, permetent als pacients tenir els mateixos hàbits que amb una dentadura natural i millorant així la seva qualitat de vida.

Quan està indicada la Col·locació d’un Implant?

Els implants estan indicats quan hi ha absència d’un o diversos dents. Si falta una dent, amb un implant serà suficient per reposar aquesta absència, però, si són diversos, caldrà col·locar més implants, encara que sobre un mateix implant es podria cobrir la manca de diverses dents.  

Fases del tractament amb implants dentals:

Fase de preparació

1
estudi

Estudi mitjançant tecnologia TAC 3D de la qualitat òssia disponible per a una correcta i exitosa col·locació de l’implant.

2
PREPARACIÓ

Adequació de la zona a tractar mitjançant higiene bucodental per evitar risc d’infecció.

Fase Quirúrgica

3
COL·LOCACIÓ

Col·locació de l’implant sota anestèsia local o sedació conscient segons petició del pacient.

4
REVISIÓ

Revisió en 8 dies per a la retirada de punts i control de la geniva.

Fase Protèsica

5
Control Radiològic

Radiografia per assegurar que l’implant s’ha integrat correctament en l’os.

 

 

6
PRESA DE MESURES

Presa de mesures mitjançant escàner intraoral 3D d’última generació. Per a la fabricació a mida de la pròtesi que aniran sobre l’implant.

7
PROVES INTERMÈDIES I COL·LOCACIÓ FINAL

Verificació d’una perfecta adaptació entre la pròtesi i l’implant, i d’una correcta adequació a la millor estètica segons fisonomia de cada pacient. Col·locació definitiva de l’implant.

Fase de Manteniment

8
FORMACIÓ

Formació en el manteniment del teu/s nou/s implant/s

Antes y Después

Cas 1 – Implants Dentals

Cas 2 – Implants Dentals

Cas 3 – Implants Dentals

 Vídeo Testimonis d’Implants Dentals

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE IMPLANTS DENTALS

Què és un implant dental i en què consisteix l'osteointegració?

Per la seva experiència de més de 20 anys com a odontòloga especialitzada en implantologia, la Dra. Montse Timoneda afirma que la millor manera de substituir qualsevol dent absent, sigui una o siguin diverses és mitjançant la utilització d’implants dentals. Els implants dentals són com arrels artificials noves però en comptes de ser naturals són de titani. El titani és un material totalment biocompatible amb el cos que permet que els implants dentals quedin soldats a l’os de la mandíbula tant física com químicament. A aquest procés se l’anomena oseointegració d’un implant dental.

Quines són les fases de col·locació d'un implant dental?

Les fases per col·locar un implant dental les dividim en 4:

 • fase d’estudi, planificaicón i diagnòstic 
 • fase quirúrgica, durant la qual es procedeix a la col·locació de l’implant
 • fase protèsica, durant la qual vam col·locar la funda que va sobre l’implant dental
 • fase de manteniment de l’implant dental

Com és l'estudi previ a la col·locació d'un implant dental?

Abans de col·locar un implant dental hem de conèixer la forma, la qualitat i la quantitat de l’os en què col·locarem l’implant. Per a això realitzarem una sèrie de proves diagnòstiques:

L’escaneig de la boca d’el pacient ens permetrà fabricar una fèrula quirúrgica i radiològica. A partir d’aquí podrem realitzar un TAG per saber exactament de quina qualitat i quantitat d’os disposem per a la col·locació de l’implant dental. Necessitem com a mínim 1 mil·límetre per banda, al voltant de l’implant dental, perquè no de problemes amb el pas dels anys. Si no disposem d’aquesta quantitat mínima utilitzarem tècniques alternatives com la regeneració òssia que consisteix a col·locar os (de el propi pacient o artificial) al voltant de l’implant dental. Un cop realitzat l’estudi programarem l’hora per realitzar la cirurgia.

En què consisteix la cirurgia de col·locació d'un implant dental?

La cirurgia es realitzarà al quiròfan de la nostra pròpia clínica dental, en un camp totalment estèril i sota anestèsia local. En cas que el pacient ho sol·liciti, ja sigui perquè es tracti d’una cirurgia llarga, d’una certa complexitat o per por/aprehensió tenim l’opció d’aplicar sedació. La sedació conscient no és més que mantenir a el pacient despert de manera que respongui a tot el que li diem o demanem però ni es dóna compte ni recordarà res del que li estem fent.

La col·locació d’un només implant unitari no sol anar més enllà dels 20 minuts; la col·locació d’una boca completa per la qual col·loquem de 6 a 8 implants pot durar d’1 a 1,5 h. com a molt.

Un cop col·locats els implants dentals col·locarem uns taps que permetran que la geniva vagi agafant forma al seu voltant mentre els implants dentals es van oseointegrando/cicatritzant.

Quin és el temps de cicatrització d'un implant dental?

El temps de cicatrització d’un implant dental està entre 3 i 4 mesos. Normalment són 3 mesos en l’arcada inferior i 4 mesos en l’arcada superior. Durant aquest temps no anirem sense dents ja que podem col·locar una pròtesi removible.

Què són els implants de càrrega immediata?

Oferim la possibilitat de col·locar pròtesis el mateix dia de la col·locació de l’implant dental, sobretot quan els implants a col·locar es troben en zones molt estètiques, especialment visibles. Això és el que anomenem implants dentals de càrrega immediata. De tota manera això no és sempre possible ja que necessitem unes condicions de l’os molt idònies.

En què consisteix la fase protèsica d'un implant dental?

Finalitzat el temps de osteointegració passarem a la fase protètica. Es tracta de la fase de confecció de les dents a substituir i es realitza en diverses visites.

A la primera cita escanejarem la boca del pacient amb l’escàner intraoral i les dades recollides s’enviaran al pròtèsic perquè comenci a confeccionar la pròtesi. Durant el procés de confecció de la pròtesi anirem fent diverses proves per assegurar-nos d’una banda que l’adaptació implant-pròtesi sigui perfecta i d’altra banda per assegurar-nos que anem obtenint els resultats estètics que espera el pacient.

Si no tinc cap dent ¿em puc posar implants dentals?

En el cas de pacients sense cap dent oferim 2 possibilitats:

 1. col·locació de 4 implants repartits en el maxil·lar a través dels quals vam crear un sistema de connexió implants/dentadura per un sistema de boles. Això ve a ser com un sistema de mascle/femella, en què tenim el mascle en el maxil·lar i la femella en la dentadura. Aquestes dentadures es diuen sobre-dentadures i són dentadures de resina. L’avantatge principal d’aquest tipus de dentadures és que es tracta d’dentadures molt netes i que donen el volum que necessitem sobretot en persones que han perdut molt os en els seus maxil·lars.
 2. l’altra opció consisteix a col·locar de 6 a 8 implants, repartits també a tot el maxil·lar de manera que ens permeti col·locar una dentadura completa totalment fixa. Aquesta opció ve a ser el més semblant als nostres dents naturals. A diferència de la sobre-dentadura el material que utilitzem és ceràmica. Per a la seva neteja en profunditat les hem de desmuntar nosaltres a la clínica un cop a l’any o cada 2 anys depenent de la higiene que porti el pacient.

Quin manteniment necessiten els implants dentals?

L’última fase és la fase de manteniment i per a nosaltres és la més important. Una de les preguntes més freqüents que ens fan els pacients és si els implants dentals són per a tota la vida. Un implant dental és com una dent nou, que pot durar tota la vida si el cuidem però que en cas contrari pot fracassar en un període de temps relativament curt. La clau està en portar una bona higiene oral, per això ensenyem a tots els nostres pacients a raspallar-se les dents i els implants dentals com és més adequat, usant fil de seda, raspalls interproximals i irrigadors. A tots els nostres pacients als quals els col·loquem implants els fem entrega d’un fulletó en el qual s’explica amb tot detall com han de cuidar els seus implants dentals. 

Anualment fem un recordatori de revisió consistent en un control radiològic i d’higiene per comprovar que tot estigui correcte.

¿Els implants dentals són per a tota la vida?

Un implant dental és com una dent nou, que pot durar tota la vida si el cuidem però que en cas contrari pot fracassar en un període de temps relativament curt. La clau està en portar una bona higiene oral, per això ensenyem a tots els nostres pacients a raspallar-se les dents i els implants dentals com és més adequat, usant fil de seda, raspalls interproximals i irrigadors. A tots els nostres pacients als quals els col·loquem implants els fem entrega d’un fulletó en el qual s’explica amb tot detall com han de cuidar els seus implants dentals. 

Anualment fem un recordatori de revisió consistent en un control radiològic i d’higiene per comprovar que tot estigui correcte.

Implants dentals | tot el que cal saber
 1. Què és un implant dental i en què consisteix l’osteointegració?

Per la seva experiència de més de 20 anys com a odontòloga especialitzada en implantologia, la Dra. Montse Timoneda afirma que la millor manera de substituir qualsevol dent absent, sigui una o siguin diverses és mitjançant la utilització d’implants dentals. Els implants dentals són com arrels artificials noves però en comptes de ser naturals són de titani. El titani és un material totalment biocompatible amb el cos que permet que els implants dentals quedin soldats a l’os de la mandíbula tant física com químicament. A aquest procés se l’anomena oseointegració d’un implant dental.

 1. Quines són les fases de col·locació d’un implant dental?

Les fases per col·locar un implant dental les dividim en 4:

 • fase d’estudi, planificaicón i diagnòstic 
 • fase quirúrgica, durant la qual es procedeix a la col·locació de l’implant
 • fase protèsica, durant la qual vam col·locar la funda que va sobre l’implant dental
 • fase de manteniment de l’implant dental
 1. Com és l’estudi previ a la col·locació d’un implant dental?

Abans de col·locar un implant dental hem de conèixer la forma, la qualitat i la quantitat de l’os en què col·locarem l’implant. Per a això realitzarem una sèrie de proves diagnòstiques:

L’escaneig de la boca d’el pacient que ens permetrà fabricar una fèrula quirúrgica i radiològica. A partir d’aquí podrem realitzar un TAG per saber exactament de quina qualitat i quantitat d’os disposem per a la col·locació de l’implant dental. Necessitem com a mínim 1 mil·límetre per banda, al voltant de l’implant dental, perquè no de problemes amb el pas dels anys. Si no disposem d’aquesta quantitat mínima utilitzarem tècniques alternatives com la regeneració òssia que consisteix a col·locar os (de el propi pacient o artificial) al voltant de l’implant dental. Un cop realitzat l’estudi programarem l’hora per realitzar la cirurgia.

4.¿En què consisteix la cirurgia de col·locació d’un implant dental?

La cirurgia es realitzarà al quiròfan de la nostra pròpia clínica dental, en un camp totalment estèril i sota anestèsia local. En el cas en què el pacient ho sol·liciti, ja sigui per que es tracti d’una cirurgia llarga, d’una certa complexitat o per por/aprensió tenim l’opció d’aplicar sedació. La sedació conscient no és més que mantenir a el pacient despert de manera que respongui a tot el que li diem o demanem però ni es dóna compte ni recordarà res del que li estem fent.

La col·locació d’un només implant unitari no sol anar més enllà dels 20 minuts; la col·locació d’una boca completa per la qual col·loquem de 6 a 8 implants pot durar d’1 a 1,5 h. com a molt.

Un cop col·locats els implants dentals col·locarem uns taps que permetran que la geniva vagi agafant forma al seu voltant mentre els implants dentals es van oseointegrando/cicatritzant.

 1. Quin és el temps de cicatrització d’un implant dental?

El temps de cicatrització d’un implant dental està entre 3 i 4 mesos. Normalment són 3 mesos en l’arcada inferior i 4 mesos en l’arcada superior. Durant aquest temps no anirem sense dents ja que podem col·locar una pròtesi removible

 1. Què són els implants de càrrega immediata?

Oferim la possibilitat de col·locar pròtesis el mateix dia de la col·locació de l’implant dental, sobretot quan els implants a col·locar es troben en zones molt estètiques, especialment visibles. Això és el que anomenem implants dentals de càrrega immediata. De tota manera això no és sempre possible ja que necessitem unes condicions de l’os molt idònies.

 1. En què consisteix la fase protèsica d’un implant dental?

Finalitzat el temps de osteointegració passarem a la fase protètica. Es tracta de la fase de confecció de les dents a substituir i es realitza en diverses visites.

A la primera cita escanejarem la boca d’el pacient amb l’escàner intraoral i les dades recollides s’envien a l’protèsic perquè comenci a confeccionar la pròtesi. Durant el procés de confecció de la pròtesi anirem fent diverses proves per assegurar-nos d’una banda que l’adaptació implant-pròtesi sigui perfecta i d’altra banda per assegurar-nos que anem obtenint els resultats estètics que espera el pacient.

 1. Si no tinc cap dent ¿em puc posar implants dentals?

En el cas de pacients sense cap dent oferim 2 possibilitats:

          8.1 col·locació de 4 implants repartits en el maxil·lar a través dels quals vam crear un sistema de connexió implants/dentadura per un sistema de boles. Això ve a ser com un sistema de mascle/femella, en què tenim el mascle en el maxil·lar i la femella en la dentadura. Aquestes dentadures es diuen sobre-dentadures i són dentadures de resina. L’avantatge principal d’aquest tipus de dentadures és que es tracta d’dentadures molt netes i que donen el volum que necessitem sobretot en persones que han perdut molt os en els seus maxil·lars.

         8.2 a una altra opció consistent en col·locar de 6 a 8 implants, repartits també a tot el maxil·lar de manera que ens permeti col·locar una dentadura completa totalment fixa. Aquesta opció ve a ser el més semblant als nostres dents naturals. A diferència de la sobre-dentadura el material que utilitzem és ceràmica. Per a la seva neteja en profunditat les hem de desmuntar nosaltres a la clínica un cop a l’any o cada 2 anys depenent de la higiene que porti el pacient.

 1. Quin manteniment necessiten els implants dentals?

L’última fase és la fase de manteniment i per a nosaltres és la més important. Una de les preguntes més freqüents que ens fan els pacients és si els implants són per a tota la vida. Un implant dental és com una dent nou, que pot durar tota la vida si el cuidem però que en cas contrari pot fracassar en un període de temps relativament curt. La clau està en portar una bona higiene oral, per això ensenyem a tots els nostres pacients a raspallar-se les dents i els implants dentals com és més adequat, usant fil de seda, raspalls interproximals i irrigadors. A tots els nostres pacients als quals els col·loquem implants els fem entrega d’un fulletó en el qual s’explica amb tot detall com han de cuidar els seus implants dentals. 

Anualment fem un recordatori de revisió consistent en un control radiològic i d’higiene per comprovar que tot estigui correcte.

Fa mal la col·locació d'implants dentals?

Aquesta és una de les causes per les quals les persones no volen col·locar implants, tant per la por a el dolor que pot representar la col·locació en si, com la por al mal de el post -operatorio. La por al dolor supera amb escreix a el cost econòmic que representa.

Realment, la col·locació dels implants no fa cap mal. Es parla de cirurgia però és una mica menor que pròpiament una cirurgia. De fet es tractaria d’una cirurgia mínimament invasiva.

En aquest post trobaràs una resposta molt més extensa;)

Com es realitza una cirurgia d'implants dentals?

Com he dit en la resposta anterior, es tracta d’una cirurgia mínimament invasiva. Es tracta de realitzar una petita incisió a la geniva per poder col·locar l’implant. Fins i tot, en ocasions, si hi ha molt os, ni tan sols vam obrir la geniva ni serà necessari donar punts.

No obstant, en el moment de realitzar la col·locació, tant si poses un implant dental com si col·loques 10 implants dentals, no provoca dolor perquè s’aplica adequadament anestèsia.

Quin tipus d'anestèsia s'utilitza en la cirurgia d'implants dentals?

L’anestèsia que utilitzem quan Realitzem la col·locació d’implants dentals és una anestèsia local.

Lògicament, podem pensar que, igualment, la punxada per injectar l’anestèsia ens pot fer mal però les punxades de l’anestesia tampoc representen un problema de dolor ja que prèviament utilitzem un esprai tòpic d’anestèsia que evita que la punxada de l’anestèsia ens produeixi dolor.

Per tant no hem de sentir dolor en cap cas durant el procés de col·locació d’un implant dental.

Quant dura la cirurgia de col·locació d'un implant dental?

La col·locació no dura més de 15 minuts, màxim 30 minuts. Evidentment, si són diversos implants quals cal col·locar, és possible que s’allargui 1 horao com a molt 1,5 h.

Nosaltres sempre els diem als nostres pacients que la col·locació de l’implant dura menys que altres tractaments dentals.

Quines altres alternatives tenim per superar la por a la cirurgia dels implants dentals?

Doncs bé, també podem suggerir, per a aquelles persones que segueixen sense superar aquesta por malgrat totes les explicacions que hem donat, el tema de la sedació.

Es tractaria de comptar amb un anestesista en l’equip de professionals mentre es realitza la cirurgia d’implant dental, sent aquest tema mereixedor d’una explicació molt més extensa. De tota manera, a manera de resum podem explicar que el pacient resta amb les capacitats de fer-nos cas davant qualsevol demanda d’el tipus “obre una mica més la boca” però no recordarà absolutament res de la cirurgia a nivell conscient. Quan el pacient reprèn plena consciència ja ha passat tot, és realment “màgic”, tranquil·litzador i recomanable per a qualsevol pacient especialment aprensiu o que senti una por a priori “insuperable”

Qué dicen nuestros pacientes

Per males experiències amb altres dentistes tenia por als dentistes.
Després d’uns comptes visites, el bon tracte, tant personal com professional de l’servei mèdic i recepció, les magnífiques instal·lacions, ara puc dir que cada vegada que vaig a una visita vaig encantat.
Recomenable 100 x100

Antonio Perez / Google

Els meus millors paraules de reconeixement i admiració, a la Montse Timoneda i el seu equip, per tan inestimable treball amb mi. GRÀCIES per la PROFESSIONALITAT, el AFECTE I PACIÈNCIA … No podria estar en millors mans.

Marta Domínguez / Google

El millor equip professional !!, una atenció humana i immillorable, el local i instal·lacions pulcres i pensada per fer sentir al pacient còmode i relaxat. Felicitats. (Translated by Google) The best professional team !!, a human and unbeatable attention, the premises and neat facilities and designed to make the patient feel confortable and relaxed. Congratulations.

Amalia / Google

TORNA A SOMRIURE SENSE COMPLEXOS

Vine a visitar-nos i els nostres especialistes realitzaran un estudi a mida de les teves necessitats. T’informarem del nostre avançat tractament amb implants perquè puguis tornar a somriure sense complexos. Només ens has de cedir una estona del teu temps.